Idrott, musik och evenemang för alla

Hörby har en stark idrottstradition med många aktiva föreningar. De nya Lågehallarna kommer att bli en modern mötesplats, där idrottsutövare ges goda möjligheter att utvecklas.

Arenan kan användas för kultur- och nöjesevenemang och multianläggningen kommer förutom idrottshallar även att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Arenan har utformats i nära samarbete med skola, föreningar och verksamheter inom både idrott och kultur.

Nya Lågehallarna är en stor investering i Hörby kommun med en takbudget på 122 miljoner kronor.

Aktiviteter för alla åldrar

Arenan har utformats i nära samarbete med skola, föreningar och verksamheter inom både idrott och kultur.

– Vi ska erbjuda Hörbybor i alla åldrar och med olika förutsättningar möjlighet att motionera och sköta sin hälsa. Samtidigt kan vi i framtiden erbjuda kultur och underhållning i en arena med god akustik. Vi satsar på breddidrott och skapar samtidigt förutsättning för Hörbyidrotten att delta på högre nivåer i seriesystemen, säger Marcus Kulle som är Kultur och fritidschef i Hörby kommun.

Anläggningen kommer att erbjuda tre fullskaliga handbollsplaner för träning. Vid match rullas mobila läktare ut med plats för 600 åskådare.

En stor port gör det möjligt att ta in scenvagnen och använda arenan för scenframträdanden med plats för 500 personer i publiken.

Entreprenörer: NCC och NIRAS

Klart: Hösten 2019