Lågehallarna vecka 8-13

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna är i stort klart.

Kommande arbete

Vecka 8-9 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten på mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 10-11 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Vecka 12-13 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning