Lågehallarna vecka 51 – 4

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 51, 2018 – vecka 4, 2019.

 • Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsätta vara avstängd, preliminärt till 15 april. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet – det vill säga förbi arbetsplatsen.
 • Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. (Återställning provisoriskt när väderleken tillåter anläggningsarbete.)
 • Kranen kommer att avetableras före jul, men kommer åter efter ledigheterna.
 • Kommunen drar ny el-service till hallen, därav utförs arbeten vid parkeringen.

Vecka 51

 • Lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten
 • Montage av takplåt mellandelen. Smällande ljud förekommer!
 • Kompletterande takarbeten med montage av rökluckor
 • Installationsarbeten kommer framöver att fortgå löpande
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 52 – Julvecka

 • Arbetsplatsen kommer att hålla stängt
 • Kan bli aktuellt med säkerhetsarbeten och eventuell drift av nödvändiga installationer

Vecka 1-2

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Vecka 3-4

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen, balkong
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Projektledningens målsättning är att få hallen i stort sett vädertät till nyår.