Lågehallarna vecka 47-52

Observera att det för närvarande genomförs ökade gatuavstängningar samt utökade arbetstider.

 • Gång- och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet.
 • Stomarbetet fortsätter pågå utöver ordinarie arbetstid. Det gäller måndag-torsdag fram till klockan 18.00.
 • Från och med den 19 november kommer ett flertal stora lastbilsleveranser med smidestakstolar till arbetsplatsen. Transporterna har infart mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning samt kranplacering kommer i största möjliga mån att etableras i väst.

Planerat arbete

Vecka 47-48. 19 november – 2 december

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget. Långa smidestakstolar kommer att levereras
 • Markarbeten och uppstart av ingrävning av ny elservis från Byggmästaregatan
 • Betongarbeten och prefabmontage till mellandelen
 • Smidesarbeten med stomme till mellandelen och ihopsättning av stora takstolar
 • Installationsarbeten kommer att fortgå löpande framöver
 • Ställningsmontage runt halldelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 49-50, 3 -15 december

 • Start av stort takstolsmontage på den nya hallen. Det sker även från parkeringsplatsen
 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget (även vissa kvällar-natt och till parkeringsplatsen)
 • Visst montage kommer att ske från parkeringsplatsen till badet. Då utökas etableringen närmast NCC-kontoret med två parkeringsplatser och lagringsyta.
 • Vissa in- och uttransporter görs via porten på hallen. Det påverkar parkeringsplats närmast badet.
 • Efter takstolsmontage vid nya hallen kommer takelement, 2,4×13 m, att monteras
 • Smidesarbeten, montage av takstolar mellandelen. Därefter montage av takplåt.
 • Markarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen.

Vecka 51-52, 17- 29 december

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Avslut av takelementmontage på nya hallen
 • Taktäckning båda hallarna
 • Montage av takplåt – takkompletteringar mellandelen
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång på östra sidan
 • Fasadväggar för hall och mellandel
 • Mark- och betongarbeten
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Öppettider för arbetsplatsen under jul-nyår kommer att meddelas senare.