Lågehallarna vecka 35-40

Ja, nu är vi nära! Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019.

 • Slutbesiktningen av projektet skall avslutas 9 september.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för material intransporter till bygget.
 • Obs! Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 35-36 med invändiga arbeten. Allt för att hålla sluttiden.
 • I dagsläget planerar vi för att bodetableringen ska stå kvar till runt 1 oktober.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Vecka 35 – 36 pågående arbeten

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget.
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen.
 • Kompletterande markarbeten på hela parkeringsytan öster om hallarna
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning i nya hallen
 • Akustik – undertaksarbeten i mellandelen.
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten

Vecka 37 – 38 pågående arbeten

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Invändiga programmeringar och installationsarbeten.
 • Kommunens inredningsarbeten
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom båda hallarna
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten
 • Invigning av projektet

Vecka 39 – 40 pågående arbeten:

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Eventuella tilläggsarbeten
 • Besiktningsarbeten
 • Eventuell avetablering av arbetsplatsen