Installation av nya busshållplatser

I slutet av juli 2019 påbörjas arbetet med att installera Skånetrafikens nydesignade väderskydd. Det är sista steget i centrumombyggnadsprojektet.
Arbetet innebär att busshållplatserna på Ringsjövägen och Gamla torg kommer att få stora rymliga glaskurer – 12 meter långa – med digitala skyltar för tidtabeller och ny belysning.

På Gamla torg installeras också en ny klockstapel och luftpump för cyklister.

Kör varsamt under arbetet

Installationsarbetet påbörjas 22 juli och pågår fram till mitten av augusti. Det beräknas vara avslutat lagom till Skånetrafikens övergång till hösttabellen den 18 augusti.

Både Ringsjövägen och Gamla torg kommer att hållas öppna under arbetets gång. Tänk på att anpassa farten och vara uppmärksam när du kör förbi, så att det blir en säker miljö för de som befinner sig i området.