Centrumombyggnaden vecka 47-49

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik, samma dag som julgransbelysningen tänds på Gamla torg. Välkommen förbi mellan kl 15-18. Du kan läsa mer om evenemanget på kommunens hemsida.

Vecka 47, 19 november – 25 november

 • Ytskikt på torget.
 • Montering av ny belysning
 • Asfaltsfräsning på Storgatan och Ringsjövägen, Onsdag – fredag
 • Kantsten och plattor på Kristianstadsvägen
 • Arbeten med busshållplatser vid ICA/Netto
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Kantsten Ringsjövägen

Vecka 48, 26 november – 2 december

Observera att måndag-fredag stängs rondellen vid Kungsgatan på grund av arbete med att avlägsna refugen.

 • Ytskikt på torget
 • Asfaltering gångbanor och gata. Storgatan
 • Fredageftremiddag. öppning av storgatan för trafik
 • Montering av ny belysning
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Ytskikt Kristianstadsvägen
 • Plantering
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Vecka 49, 3 december – 9 december

 • Ytskikt på torget/kompletteringar
 • Montering av ny belysning
 • Plantering
 • Utrustning/kompletteringar
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning på respektive sida., norra sidan november
 • Asfaltering gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november/december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november/december
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg klart december