Centrumombyggnaden vecka 44-46

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Vecka 44, 29 okt – 4 nov

 • Ytskikt på torget
 • Montering av ny belysning
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Kantsten Ringsjövägen
 • VA arbeten Ringsjövägen/ Norregatan

Vecka 45, 5 nov – 11 nov

 • Kantstenssättning på storgatan norra sida
 • Ytskikt på torget
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Belysningsarbeten

Vecka 46, 12 nov – 18 nov

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning av respektive sida i november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november
 • Plantering av växter och träd, november/december
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december