Centrumombyggnad vecka 50-51

Centrumombyggnadens färdigställande närmar sig. December är den månad då avslutande arbeten ska göras. Skånetrafikens nydesignade väderskydd installeras däremot under våren 2019.

Asfaltering

Det görs asfaltering av Ringsjövägen i slutet av vecka 50, 13-14/12. Gång- och cykelbanor asfalteras måndag och tisdag, 17-18/12. Trafikvakter lotsar trafiken under det pågående arbetet för ökad säkerhet.

Parkering och plantering

Parkeringsfickorna längs Storgatan kommer att målas i början av vecka 51.

På Gamla torg görs kompletterande stensättning helgen 15-16/12. I samband med det öppnas också parkeringarna på Gamla torg.

Plantering av ny grönska på Gamla torg pågår. Nya träd har planterats längs med gångbanan vid Ringsjövägen.