Nyheter

Hörby växer. Här kan du följa byggprojekten och ta del av den senaste informationen.

Bil- och busstrafik längs Storgatan

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik. Öppningen görs en månad tidigare än planerat och syftet är att förbättra tillgängligheten till centrum inför julhelgerna.

Centrumombyggnaden kommer att vara helt färdig den 31 december. Skånetrafiken installerar de nya vindskydden vid busshållplatserna våren 2019.

Busstrafik från 7 januari

Den 7 januari kl 05.00 återgår busstrafiken i Hörby till ordinarie hållplats Hörby Gamla Torg samt ordinarie körväg. Det gäller Skåneexpressen 1, Skåneexpressen 2, linje 330, 469, 470, 471,474 samt närtrafiken.

Lågehallarna vecka 47-52

Observera att det för närvarande genomförs ökade gatuavstängningar samt utökade arbetstider.

 • Gång- och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet.
 • Stomarbetet fortsätter pågå utöver ordinarie arbetstid. Det gäller måndag-torsdag fram till klockan 18.00.
 • Från och med den 19 november kommer ett flertal stora lastbilsleveranser med smidestakstolar till arbetsplatsen. Transporterna har infart mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning samt kranplacering kommer i största möjliga mån att etableras i väst.

Planerat arbete

Vecka 47-48. 19 november – 2 december

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget. Långa smidestakstolar kommer att levereras
 • Markarbeten och uppstart av ingrävning av ny elservis från Byggmästaregatan
 • Betongarbeten och prefabmontage till mellandelen
 • Smidesarbeten med stomme till mellandelen och ihopsättning av stora takstolar
 • Installationsarbeten kommer att fortgå löpande framöver
 • Ställningsmontage runt halldelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 49-50, 3 -15 december

 • Start av stort takstolsmontage på den nya hallen. Det sker även från parkeringsplatsen
 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget (även vissa kvällar-natt och till parkeringsplatsen)
 • Visst montage kommer att ske från parkeringsplatsen till badet. Då utökas etableringen närmast NCC-kontoret med två parkeringsplatser och lagringsyta.
 • Vissa in- och uttransporter görs via porten på hallen. Det påverkar parkeringsplats närmast badet.
 • Efter takstolsmontage vid nya hallen kommer takelement, 2,4×13 m, att monteras
 • Smidesarbeten, montage av takstolar mellandelen. Därefter montage av takplåt.
 • Markarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen.

Vecka 51-52, 17- 29 december

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Avslut av takelementmontage på nya hallen
 • Taktäckning båda hallarna
 • Montage av takplåt – takkompletteringar mellandelen
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång på östra sidan
 • Fasadväggar för hall och mellandel
 • Mark- och betongarbeten
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Öppettider för arbetsplatsen under jul-nyår kommer att meddelas senare.

Centrumombyggnaden vecka 47-49

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik, samma dag som julgransbelysningen tänds på Gamla torg. Välkommen förbi mellan kl 15-18. Du kan läsa mer om evenemanget på kommunens hemsida.

Vecka 47, 19 november – 25 november

 • Ytskikt på torget.
 • Montering av ny belysning
 • Asfaltsfräsning på Storgatan och Ringsjövägen, Onsdag – fredag
 • Kantsten och plattor på Kristianstadsvägen
 • Arbeten med busshållplatser vid ICA/Netto
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Kantsten Ringsjövägen

Vecka 48, 26 november – 2 december

Observera att måndag-fredag stängs rondellen vid Kungsgatan på grund av arbete med att avlägsna refugen.

 • Ytskikt på torget
 • Asfaltering gångbanor och gata. Storgatan
 • Fredageftremiddag. öppning av storgatan för trafik
 • Montering av ny belysning
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Ytskikt Kristianstadsvägen
 • Plantering
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Vecka 49, 3 december – 9 december

 • Ytskikt på torget/kompletteringar
 • Montering av ny belysning
 • Plantering
 • Utrustning/kompletteringar
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning på respektive sida., norra sidan november
 • Asfaltering gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november/december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november/december
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg klart december

Centrumombyggnaden vecka 44-46

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Vecka 44, 29 okt – 4 nov

 • Ytskikt på torget
 • Montering av ny belysning
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Kantsten Ringsjövägen
 • VA arbeten Ringsjövägen/ Norregatan

Vecka 45, 5 nov – 11 nov

 • Kantstenssättning på storgatan norra sida
 • Ytskikt på torget
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Belysningsarbeten

Vecka 46, 12 nov – 18 nov

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning av respektive sida i november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november
 • Plantering av växter och träd, november/december
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december

Lågehallarna vecka 42-47

Byggandet av nya gemensamhetsytor och arenahall fortsätter. Renoveringen av Lågehall 1 är redan klar och kunde börja användas av föreningar i september. Hela byggprojektet är planerat att vara slutfört i september 2019.

Vi vill särskilt informera om utökade gatuavstängningar och arbetstider den närmaste tiden:

 • Gång och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att vara avstängd året ut. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till badet. Anledningen till det är att vi monterar ca 12 m höga väggar, vilket är ett riskfyllt arbetsmoment.
 • Från och med vecka 44, så kommer det att utföras stomarbete efter ordinarie arbetstid. Det gäller måndag – torsdag fram till klockan 18 till och med vecka 49. Arbetet medför stora och tunga lastbilsleveranser till arbetsplatsen, några nattetid. Transporternas infart ligger mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning och kranplacering kommer i största möjliga mån att göras mot västra sidan.

Kommande arbete

Vecka 42-43, 15 oktober – 28 oktober

 • Lastbilsleveranser till bygget. Fredag 26 oktober sker stora leveranser till ytterväggsmontaget
 • Markarbeten
 • Betongarbeten med bottenplattan samt smidesarbete med stomme till arenahall och gemensamhetsytor
 • Installationsarbeten

Vecka 44-45, 29 oktober – 9 november

 • Fortsatta lastbilsleveranser till bygget, även nattleveranser
 • 29 oktober påbörjas montage av 12 m höga ytterväggar till hallen
 • Betongprefab-montage OBS! Måndag – torsdag pågår arbete fram till kl 18
 • På grund av arenahallens stora area kommer montage att ske både från Parkering öster och grusplan väster. Det innebär en utökning av NCC:s arbetsplatsetablering
 • Smides-, mark- och betongarbeten
 • Uppstart av fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Vecka 46-47, 12 november -25 november

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt betongprefab-montage. Arbetsplatsen utökas med 1-2 stycken byggkranar
 • Fortsatt smidesmontage samt leverans av takbalkar till arenahallen
 • Mark- och betongaarbeten
 • Fortsatt fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Centrumombyggnaden vecka 43-44

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden de kommande två veckorna. Bland annat så fortsätter installationsarbetet med ny belysning.

Vecka 43, 22 okt-28 okt

 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Ytskikt på torget
 • Plattläggning längs Storgatans norra sida
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Uppsättning av ny belysning

Vecka 44, 29 okt – 4 nov

 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar
 • Ytskikt på Storgatan

Kommande arbete i november och december:

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan görs efter plattsättning på respektive sida. Södra sidan i oktober, norra sidan i november
 • Asfaltering av gata – Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen, december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg klart i december

Bygget går snabbt framåt under hösten. Gamla torg i början av oktober 2018.

Blomstrande planteringar på Gamla torg

Stäppsalvia, kantnepeta, anisisop och röd rudbeckia. Den nya växtligheten på Gamla torg består av växter med både vackra namn och sköna färger. Vid blomning formar de ett lilablått blomstertäcke med kontrasterande inslag av nyanser av svavelgult och karmosinrött.

Den nya grönskan kommer att löpa längs med den sida som vetter mot Nygatan. De placeras tillsammans med magnoliaträd, bokhäckar och sittplatser. Inspirationen till de nya planteringarna på Gamla torg är hämtade från den klassiska engelska perennrabatten.

Magnolia, narcisser och perenner

På våren blommar fem japanska magnoliaträd av sorten kobus, som med tiden kan bli riktigt stora. Magnolior tillhör de äldsta växtsläktena som finns, vilket man kan ana genom deras annorlunda utseende. Innan perennerna kommer upp ur jorden blommar cirka 600 lökar, varav de flesta är olika sorters narcisser men det finns också många bollökar. De blommar i april-maj.

I perennrabattens framkant planteras en kantväxt, kantnepeta, längs nästan hela sträckan och bakom den blandas många olika perenner i en blå-lila färgskala med några blommor i kontrasterande fäger. Låga perenner nära framkanten, höga längst bak och några solitärer som den märkliga jättevädden med blommor som kan sväva flera meter upp i luften. Perennerna blommar från juni till oktober.

Magnolia Kobus är ett japanskt träd med vita blommor som lämpar sig väl i gatumiljö. Bild: Wikimedia Commons

Bygghandlingar för Gamla torg och centrum

Välkommen att ta en titt på hur den nya genomfarten i centrum och Gamla torg är planerad att se ut!

I bygghandlingarna kan du som är intresserad studera utformningen ner på detaljnivå.

Ritningarna är uppdaterade i oktober och ligger till grund för arbetet de kommande veckorna. Mindre anpassningar kan komma att göras under arbetets gång.

Här kan du läsa bygghandlingarna för centrumombyggnaden (pdf)

Byggkarta över Gamla torg

Centrumombyggnaden vecka 40-42

Nu är delar av den nya belysningen installerad på Gamla torg. Under andra veckan i oktober kommer det att byggas vidare med gångvägar längs med Ringsjövägen. Här ser du planeringen för vecka 41-42, 8-19 oktober.

Vecka 41, 8-12 oktober

 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Ytskiktsarbete på torget.
 • Plattläggning längs med Storgatans norra sida
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen

Vecka 42, 15-19 oktober

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande arbete

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan. Görs efter plattsättning av respektive sida. Södra sidan under oktober, norra sidan under november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december
Flammad sten

Flammad och skuren gatsten på cykelbanan ger jämn yta för cyklister

Centrumombyggnaden vecka 38-40

Nu händer det mycket i centrumombyggnaden. Här kan du se vad som kommer att hända under vecka 38-40, 17 september – 5 oktober.

Vecka 38, 17-21 september

 • Pågående plattläggning på södra sidan av Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gelbgjutaregatan (Posten – Järnia)
 • Ytskikt på torget
 • Gjutning av fundament till väderskydd
 • Montering av ny belysning påbörjas
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen inklusive kanalisering för ny belysning

Vecka 39, 24-28 september

 • Plattläggning av södra sidan Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gamla torg
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen

Vecka 40, 1-5 oktober

 • Kantstenssättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande arbete – efter vecka 40

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan. Görs efter plattsättning av respektive sida. Södra sidan under oktober, norra sidan under november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december