Nyheter

Hörby växer. Här kan du följa byggprojekten och ta del av den senaste informationen.

Lågehallarna vecka 35-40

Ja, nu är vi nära! Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019.

 • Slutbesiktningen av projektet skall avslutas 9 september.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för material intransporter till bygget.
 • Obs! Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 35-36 med invändiga arbeten. Allt för att hålla sluttiden.
 • I dagsläget planerar vi för att bodetableringen ska stå kvar till runt 1 oktober.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Vecka 35 – 36 pågående arbeten

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget.
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen.
 • Kompletterande markarbeten på hela parkeringsytan öster om hallarna
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning i nya hallen
 • Akustik – undertaksarbeten i mellandelen.
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten

Vecka 37 – 38 pågående arbeten

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Invändiga programmeringar och installationsarbeten.
 • Kommunens inredningsarbeten
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom båda hallarna
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar och besiktningsarbeten
 • Invigning av projektet

Vecka 39 – 40 pågående arbeten:

 • Kompletterande markarbeten runt hallen och på parkeringen.
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Eventuella tilläggsarbeten
 • Besiktningsarbeten
 • Eventuell avetablering av arbetsplatsen

Lågehallarna vecka 32-36

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi cirka en vecka efter tidsplanen.

 • Gång- och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.
 • Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.
 • Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid, fram till ca kl. 20 med invändiga arbeten. Invändiga arbeten kommer även preliminärt att pågå helgerna vecka 31-35 för att hålla sluttiden.
 • Arbeten med konstgräsplanen väster om hallen kommer att pågå vecka 32 till och med preliminärt vecka 39.

Kommande arbete

Vecka 31 – 32 pågående arbete

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Vecka 32 blir det asfalt på gång- och cykelväg öster hallarna mot parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobil läktare till nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den äldre hallen (ligger nere)
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 33 – 34

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Leverans och montage av mobilläktare till nya hallen
 • Montage av ridåvägg i nya hallen
 • Akustik-/undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten fortgå hela tiden framöver
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester

Vecka 35 – 36

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen mestadels mot badet och parkeringen
 • Markarbeten med konstgräsplanen väster om hallen
 • Montage av utrustning till nya hallen
 • Akustik- och undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden
 • Inrednings- och ytskiktsarbeten
 • Arbeten med miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den äldre hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Slutprovningar och tester
 • Besiktningar

Installation av nya busshållplatser

I slutet av juli 2019 påbörjas arbetet med att installera Skånetrafikens nydesignade väderskydd. Det är sista steget i centrumombyggnadsprojektet.
Arbetet innebär att busshållplatserna på Ringsjövägen och Gamla torg kommer att få stora rymliga glaskurer – 12 meter långa – med digitala skyltar för tidtabeller och ny belysning.

På Gamla torg installeras också en ny klockstapel och luftpump för cyklister.

Kör varsamt under arbetet

Installationsarbetet påbörjas 22 juli och pågår fram till mitten av augusti. Det beräknas vara avslutat lagom till Skånetrafikens övergång till hösttabellen den 18 augusti.

Både Ringsjövägen och Gamla torg kommer att hållas öppna under arbetets gång. Tänk på att anpassa farten och vara uppmärksam när du kör förbi, så att det blir en säker miljö för de som befinner sig i området.

Lågehallarna vecka 28-31

Gång och cykelvägen på banvallen är nu färdig och öppen för allmänheten.

Målsättningen är att projektet skall vara klart första veckan i september 2019. I dagsläget ligger vi cirka en vecka efter tidplanen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid fram till ca 20.00 med invändiga arbeten. Arbeten kommer även att pågå helgerna v 28-29.

Arbetsplatsen kommer att vara igång under hela juli för färdigställandearbeten. Allt för att hålla tidsplanen.

Kommande arbete

Vecka 28-29

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt markarbeten runt hallarna
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegång mot öster
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Kompletteringsarbeten inom den äldre hallen
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten

Vecka 30-31

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbeten runt hallen
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Eventuell leverans och montage av läktare
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Inredningsarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering
 • Invändiga ytskiktsarbeten

Lågehallarna vecka 22-27

Gång- och cykelvägen på banvallen är ett separat projekt, som handlar om omläggning av vattenledningar i stråket. Hörby kommun har beslutat att fullständig återställning och asfaltering av mark skulle samordnas med Lågehallsprojektet och de markåtgärder som görs där. Arbetet kommer att färdigställas preliminärt till mitten juli.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i högre grad för materialtransporter till bygget.

 • Veckorna framöver kommer det att arbetas övertid – fram till ca kl 20 med invändiga arbeten. Arbete med invändiga arbeten kommer att pågå de röda dagarna 30 maj och 6 juni. Arbetsplatsen kommer att vara öppen under hela juli för färdigställande arbete, med målet att hålla sluttiden.

Kommande arbete

Vecka 22-23

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget.
 • Vecka 23 startar demontering av de tillfälliga omklädnadsbodarna vid gamla hallen
 • Flytspackling av mellandelen ska utföras från uppställd pumpbil
 • Akustik-undertaksarbeten i mellandelen
 • Start av montage av ridåvägg i nya hallen
 • Start rivning – avväxling av nya öppningar mellan hallarna
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på mellandel och förbindelsegång åt öster.
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Arbeten med invändig stomkomplettering samt ytskiktsarbete
 • Komplettering- rivning fasadställning
 • Preliminär start av utvändiga markarbeten runt hallarna v 23

Vecka 24-25 pågående arbete

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt markarbeten runt hallarna.
 • Uppstart av golvarbeten i nya hallen
 • Akustik – Undertaksarbeten i mellandelen.
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegång mot öster
 • Glasning av utv. partier förbindelsegång och mellandelen
 • Håltagning för inv. glaspartier mellan hallarna.
 • Fasadväggar hall och mellandel samt fasadarbete på befintliga hallen
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändig stomkomplettering samt ytskiktsarbete

Vecka 26-27

 • Flertalet stora lastbilsleveranser till bygget.
 • Markarbeten runt hallen
 • Golvarbeten i nya hallen
 • Akustik-Undertaksarbeten i mellandelen.
 • Inredningsarbeten
 • Arbeten med ytterväggar förbindelsegång åt öster.
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen
 • Arbeten med invändig stomkomplettering, montage av stålpartier samt ytskiktsarbete

Lågehallarna vecka 14-18

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget. Utvändiga markarbeten kommer att starta i april.

Kommande arbete

Vecka 14-15

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå kontinuerligt
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Montage av glasparti på mellandelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen, liftar används utanför staket.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.

Vecka 15-16

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling utförs från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Invändiga smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer att finnas utanför byggstaketet.
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändiga stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning
 • Montage av aluminiumpartier
 • Uppstart markarbeten runt Nya hallen och mellandelen

Vecka 17-18

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbete runt hallen
 • Flytspackling mellandelen utförs från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer användas finnas utanför byggstaketet.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning

Lågehallarna vecka 8-13

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna är i stort klart.

Kommande arbete

Vecka 8-9 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten på mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 10-11 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Vecka 12-13 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Lågehallarna vecka 5-8

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 5 8, 2019.

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för material intransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna kommer att starta slutet vecka 4 och pågå ca 2 veckor framåt. Kraftringen skall koppla in servisen uppe i östra hörnet vid Byggmästaregatan-

 

Kommande arbete

Vecka 4-5

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Montage av takplåt förbindelsegången och övriga plåtarbeten. Smällande ljud!
 • Takarbeten på mellandelen, uppbyggnad av takkil
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 5-6

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning mellandelen samt balkong i väster
 • Plåtarbeten på fasader
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering

Vecka 7-8

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Montage av takplåt förbindelsegången och övriga plåtarbeten. Smällande ljud!
 • Takarbeten på mellandelen, uppbyggnad av takkil, samt balkong väster
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering

Lågehallarna vecka 51 – 4

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 51, 2018 – vecka 4, 2019.

 • Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsätta vara avstängd, preliminärt till 15 april. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet – det vill säga förbi arbetsplatsen.
 • Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. (Återställning provisoriskt när väderleken tillåter anläggningsarbete.)
 • Kranen kommer att avetableras före jul, men kommer åter efter ledigheterna.
 • Kommunen drar ny el-service till hallen, därav utförs arbeten vid parkeringen.

Vecka 51

 • Lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten
 • Montage av takplåt mellandelen. Smällande ljud förekommer!
 • Kompletterande takarbeten med montage av rökluckor
 • Installationsarbeten kommer framöver att fortgå löpande
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 52 – Julvecka

 • Arbetsplatsen kommer att hålla stängt
 • Kan bli aktuellt med säkerhetsarbeten och eventuell drift av nödvändiga installationer

Vecka 1-2

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Vecka 3-4

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen, balkong
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Projektledningens målsättning är att få hallen i stort sett vädertät till nyår.

Centrumombyggnad vecka 50-51

Centrumombyggnadens färdigställande närmar sig. December är den månad då avslutande arbeten ska göras. Skånetrafikens nydesignade väderskydd installeras däremot under våren 2019.

Asfaltering

Det görs asfaltering av Ringsjövägen i slutet av vecka 50, 13-14/12. Gång- och cykelbanor asfalteras måndag och tisdag, 17-18/12. Trafikvakter lotsar trafiken under det pågående arbetet för ökad säkerhet.

Parkering och plantering

Parkeringsfickorna längs Storgatan kommer att målas i början av vecka 51.

På Gamla torg görs kompletterande stensättning helgen 15-16/12. I samband med det öppnas också parkeringarna på Gamla torg.

Plantering av ny grönska på Gamla torg pågår. Nya träd har planterats längs med gångbanan vid Ringsjövägen.