Nyheter

Hörby växer. Här kan du följa byggprojekten och ta del av den senaste informationen.

Lågehallarna vecka 14-18

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget. Utvändiga markarbeten kommer att starta i april.

Kommande arbete

Vecka 14-15

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå kontinuerligt
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Montage av glasparti på mellandelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen, liftar används utanför staket.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.

Vecka 15-16

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling utförs från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Invändiga smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer att finnas utanför byggstaketet.
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med invändiga stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning
 • Montage av aluminiumpartier
 • Uppstart markarbeten runt Nya hallen och mellandelen

Vecka 17-18

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Markarbete runt hallen
 • Flytspackling mellandelen utförs från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten Lågehall 1, Observera: Liftar kommer användas finnas utanför byggstaketet.
 • Arbeten med invändig stomkomplettering och invändiga ytskikt.
 • Rivning av fasadställning

Lågehallarna vecka 8-13

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd, preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för materialtransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna är i stort klart.

Kommande arbete

Vecka 8-9 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten på mellandelen
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 10-11 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning förbindelsegång samt komplettering
 • Plåtarbeten på fasader och förbindelsegången mot öster
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Invändiga installationsarbeten fortsätter
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Vecka 12-13 pågående arbete

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Komplettering smidesarbeten inne i hallen
 • Komplettering av takarbeten
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering
 • Rivning av fasadställning

Lågehallarna vecka 5-8

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 5 8, 2019.

Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Preliminärt till 15 april. Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen.

Det finns en större portöppning i den östra gaveln på den nya hallen ut mot parkeringen. Den kommer nu att utnyttjas i större grad för material intransporter till bygget.

Arbeten med att koppla in en ny elservis till hallarna kommer att starta slutet vecka 4 och pågå ca 2 veckor framåt. Kraftringen skall koppla in servisen uppe i östra hörnet vid Byggmästaregatan-

 

Kommande arbete

Vecka 4-5

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Montage av takplåt förbindelsegången och övriga plåtarbeten. Smällande ljud!
 • Takarbeten på mellandelen, uppbyggnad av takkil
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)

Vecka 5-6

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling skall utföras från uppställd pumpbil
 • Fortsatt arbete med ytterväggar
 • Taktäckning mellandelen samt balkong i väster
 • Plåtarbeten på fasader
 • Inv. Smidesarbeten i hallen
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1 (ligger delvis nere)
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering

Vecka 7-8

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget
 • Flytspackling mellandelen skall utföras från uppställd pumpbil
 • Kompletterande smidesarbeten inne i hallen
 • Montage av takplåt förbindelsegången och övriga plåtarbeten. Smällande ljud!
 • Takarbeten på mellandelen, uppbyggnad av takkil, samt balkong väster
 • Invändiga installationsarbeten kommer att fortgå hela tiden framöver
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen samt mellandel och förbindelsegång åt öster
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen (ligger delvis nere)
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen (ligger delvis nere)
 • Arbeten med inv. stomkomplettering

Lågehallarna vecka 51 – 4

Här kan du läsa om det planerade arbetet vid Lågehallarna vecka 51, 2018 – vecka 4, 2019.

 • Gång och cykelvägen på banvallen kommer av säkerhetsskäl att fortsätta vara avstängd, preliminärt till 15 april. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet – det vill säga förbi arbetsplatsen.
 • Sträckningen är nu parkeringen vid badet – runt BEF Lågehall – mot vattenverket ut på banvallen. (Återställning provisoriskt när väderleken tillåter anläggningsarbete.)
 • Kranen kommer att avetableras före jul, men kommer åter efter ledigheterna.
 • Kommunen drar ny el-service till hallen, därav utförs arbeten vid parkeringen.

Vecka 51

 • Lastbilsleveranser till bygget
 • Kompletterande smidesarbeten
 • Montage av takplåt mellandelen. Smällande ljud förekommer!
 • Kompletterande takarbeten med montage av rökluckor
 • Installationsarbeten kommer framöver att fortgå löpande
 • Arbeten med ytterväggar på Nya hallen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 52 – Julvecka

 • Arbetsplatsen kommer att hålla stängt
 • Kan bli aktuellt med säkerhetsarbeten och eventuell drift av nödvändiga installationer

Vecka 1-2

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Vecka 3-4

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt arbete med ytterväggar på nya hallen
 • Taktäckning mellandelen, balkong
 • Plåtarbeten
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång östra sidan
 • Fasadväggar hall och mellandel
 • Fasadarbeten Lågehall 1
 • Installationsarbeten
 • Arbeten med Miljöhuset

Projektledningens målsättning är att få hallen i stort sett vädertät till nyår.

Centrumombyggnad vecka 50-51

Centrumombyggnadens färdigställande närmar sig. December är den månad då avslutande arbeten ska göras. Skånetrafikens nydesignade väderskydd installeras däremot under våren 2019.

Asfaltering

Det görs asfaltering av Ringsjövägen i slutet av vecka 50, 13-14/12. Gång- och cykelbanor asfalteras måndag och tisdag, 17-18/12. Trafikvakter lotsar trafiken under det pågående arbetet för ökad säkerhet.

Parkering och plantering

Parkeringsfickorna längs Storgatan kommer att målas i början av vecka 51.

På Gamla torg görs kompletterande stensättning helgen 15-16/12. I samband med det öppnas också parkeringarna på Gamla torg.

Plantering av ny grönska på Gamla torg pågår. Nya träd har planterats längs med gångbanan vid Ringsjövägen.

Bil- och busstrafik längs Storgatan

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik. Öppningen görs en månad tidigare än planerat och syftet är att förbättra tillgängligheten till centrum inför julhelgerna.

Centrumombyggnaden kommer att vara helt färdig den 31 december. Skånetrafiken installerar de nya vindskydden vid busshållplatserna våren 2019.

Busstrafik från 7 januari

Den 7 januari kl 05.00 återgår busstrafiken i Hörby till ordinarie hållplats Hörby Gamla Torg samt ordinarie körväg. Det gäller Skåneexpressen 1, Skåneexpressen 2, linje 330, 469, 470, 471,474 samt närtrafiken.

Lågehallarna vecka 47-52

Observera att det för närvarande genomförs ökade gatuavstängningar samt utökade arbetstider.

 • Gång- och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att fortsatt vara avstängd. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till och med badet.
 • Stomarbetet fortsätter pågå utöver ordinarie arbetstid. Det gäller måndag-torsdag fram till klockan 18.00.
 • Från och med den 19 november kommer ett flertal stora lastbilsleveranser med smidestakstolar till arbetsplatsen. Transporterna har infart mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning samt kranplacering kommer i största möjliga mån att etableras i väst.

Planerat arbete

Vecka 47-48. 19 november – 2 december

 • Flertalet lastbilsleveranser till bygget. Långa smidestakstolar kommer att levereras
 • Markarbeten och uppstart av ingrävning av ny elservis från Byggmästaregatan
 • Betongarbeten och prefabmontage till mellandelen
 • Smidesarbeten med stomme till mellandelen och ihopsättning av stora takstolar
 • Installationsarbeten kommer att fortgå löpande framöver
 • Ställningsmontage runt halldelen
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen

Vecka 49-50, 3 -15 december

 • Start av stort takstolsmontage på den nya hallen. Det sker även från parkeringsplatsen
 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget (även vissa kvällar-natt och till parkeringsplatsen)
 • Visst montage kommer att ske från parkeringsplatsen till badet. Då utökas etableringen närmast NCC-kontoret med två parkeringsplatser och lagringsyta.
 • Vissa in- och uttransporter görs via porten på hallen. Det påverkar parkeringsplats närmast badet.
 • Efter takstolsmontage vid nya hallen kommer takelement, 2,4×13 m, att monteras
 • Smidesarbeten, montage av takstolar mellandelen. Därefter montage av takplåt.
 • Markarbeten
 • Arbeten med Miljöhus vid grusplanen
 • Fasadarbeten på den befintliga hallen.

Vecka 51-52, 17- 29 december

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Avslut av takelementmontage på nya hallen
 • Taktäckning båda hallarna
 • Montage av takplåt – takkompletteringar mellandelen
 • Smidesarbeten med ny förbindelsegång på östra sidan
 • Fasadväggar för hall och mellandel
 • Mark- och betongarbeten
 • Fasadarbeten vid Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.

Öppettider för arbetsplatsen under jul-nyår kommer att meddelas senare.

Centrumombyggnaden vecka 47-49

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik, samma dag som julgransbelysningen tänds på Gamla torg. Välkommen förbi mellan kl 15-18. Du kan läsa mer om evenemanget på kommunens hemsida.

Vecka 47, 19 november – 25 november

 • Ytskikt på torget.
 • Montering av ny belysning
 • Asfaltsfräsning på Storgatan och Ringsjövägen, Onsdag – fredag
 • Kantsten och plattor på Kristianstadsvägen
 • Arbeten med busshållplatser vid ICA/Netto
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Kantsten Ringsjövägen

Vecka 48, 26 november – 2 december

Observera att måndag-fredag stängs rondellen vid Kungsgatan på grund av arbete med att avlägsna refugen.

 • Ytskikt på torget
 • Asfaltering gångbanor och gata. Storgatan
 • Fredageftremiddag. öppning av storgatan för trafik
 • Montering av ny belysning
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Ytskikt Kristianstadsvägen
 • Plantering
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Vecka 49, 3 december – 9 december

 • Ytskikt på torget/kompletteringar
 • Montering av ny belysning
 • Plantering
 • Utrustning/kompletteringar
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning på respektive sida., norra sidan november
 • Asfaltering gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november/december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november/december
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg klart december

Centrumombyggnaden vecka 44-46

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Vecka 44, 29 okt – 4 nov

 • Ytskikt på torget
 • Montering av ny belysning
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Kantsten Ringsjövägen
 • VA arbeten Ringsjövägen/ Norregatan

Vecka 45, 5 nov – 11 nov

 • Kantstenssättning på storgatan norra sida
 • Ytskikt på torget
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen
 • Belysningsarbeten

Vecka 46, 12 nov – 18 nov

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning av respektive sida i november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november
 • Plantering av växter och träd, november/december
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december

Lågehallarna vecka 42-47

Byggandet av nya gemensamhetsytor och arenahall fortsätter. Renoveringen av Lågehall 1 är redan klar och kunde börja användas av föreningar i september. Hela byggprojektet är planerat att vara slutfört i september 2019.

Vi vill särskilt informera om utökade gatuavstängningar och arbetstider den närmaste tiden:

 • Gång och cykelvägen norr om hallen kommer av säkerhetsskäl att vara avstängd året ut. Det gäller sträckningen från vattenverket fram till badet. Anledningen till det är att vi monterar ca 12 m höga väggar, vilket är ett riskfyllt arbetsmoment.
 • Från och med vecka 44, så kommer det att utföras stomarbete efter ordinarie arbetstid. Det gäller måndag – torsdag fram till klockan 18 till och med vecka 49. Arbetet medför stora och tunga lastbilsleveranser till arbetsplatsen, några nattetid. Transporternas infart ligger mot grusplanen väster om Lågehallarna. Lossning och kranplacering kommer i största möjliga mån att göras mot västra sidan.

Kommande arbete

Vecka 42-43, 15 oktober – 28 oktober

 • Lastbilsleveranser till bygget. Fredag 26 oktober sker stora leveranser till ytterväggsmontaget
 • Markarbeten
 • Betongarbeten med bottenplattan samt smidesarbete med stomme till arenahall och gemensamhetsytor
 • Installationsarbeten

Vecka 44-45, 29 oktober – 9 november

 • Fortsatta lastbilsleveranser till bygget, även nattleveranser
 • 29 oktober påbörjas montage av 12 m höga ytterväggar till hallen
 • Betongprefab-montage OBS! Måndag – torsdag pågår arbete fram till kl 18
 • På grund av arenahallens stora area kommer montage att ske både från Parkering öster och grusplan väster. Det innebär en utökning av NCC:s arbetsplatsetablering
 • Smides-, mark- och betongarbeten
 • Uppstart av fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Vecka 46-47, 12 november -25 november

 • Fortsatt stora lastbilsleveranser till bygget
 • Fortsatt betongprefab-montage. Arbetsplatsen utökas med 1-2 stycken byggkranar
 • Fortsatt smidesmontage samt leverans av takbalkar till arenahallen
 • Mark- och betongaarbeten
 • Fortsatt fasadrenovering av befintliga Lågehall 1

Projektledningens målsättning är att få hallen vädertät till nyår.