Naturnära och hållbart framtidsboende

Hörby är en växande kommun och det behövs nya bostäder. Här presenteras de platser i kommunen som ingår i detaljplanearbetet för framtida bostäder.

Detaljplanerna pekar ut vilka områden det får byggas på, vilken typ av bebyggelse som är tillåten och vilken hänsyn som måste tas till befintliga grönområden.

Stattena Östra – naturskön miljö mitt i tätorten

På Östra Stattena planeras det för radhus, marklägenheter och flerbostadshus med kommunal service och förskola. Området ligger strax nordost om Hörby tätort, 1,6 km från Gamla torg och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Det vackra kulturlandskapet med grönska och historiska stenmurar kommer att vävas in i den nya bebyggelsen. Östra Stattena ska bli en plats med goda möjligheter för samvaro, aktivitet och lek, med möjlighet att leva i direkt anslutning till naturen.

Antal bostäder: 200-250

Pugerup

Detaljplaneringen av Pugerup ska ge möjlighet att utveckla området från att idag delvis vara outnyttjat, till att bli ett attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter. Det ska också bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till Hörby centrum.

Antal bostäder: ca 90 lägenheter

Ludvigsborg

Ludvigsborg är en by som är populär inte minst bland barnfamiljer. Här planeras tillsammans med lokala fastighetsägare för naturnära boenden med närhet till förskola, lokal handel och friluftsaktiviteter. Områdena som det detaljplaneras för heter Röinge och Häggenäs.

Antal bostäder: ca 120 i Röinge och 50 i Häggenäs

Elisefarm

Sydväst om Hörby tätort ligger vackra Elisefarm. Där tittar vi tillsammans med fastighetsägare på möjligheterna att bygga i området. Det handlar om 600-900 bostäder inklusive eventuell förskola och äldreboende. Planförslaget är i tidigt skede och ska prövas i ett planprogram under 2019.

Antal bostäder: 600-900 bostäder