Bil- och busstrafik längs Storgatan

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik. Öppningen görs en månad tidigare än planerat och syftet är att förbättra tillgängligheten till centrum inför julhelgerna.

Centrumombyggnaden kommer att vara helt färdig den 31 december. Skånetrafiken installerar de nya vindskydden vid busshållplatserna våren 2019.

Busstrafik från 7 januari

Den 7 januari kl 05.00 återgår busstrafiken i Hörby till ordinarie hållplats Hörby Gamla Torg samt ordinarie körväg. Det gäller Skåneexpressen 1, Skåneexpressen 2, linje 330, 469, 470, 471,474 samt närtrafiken.